Regler og love

Skydning drejer sig også om at håndtere et våben korrekt.


Vi skal kunne stole på hinanden som udøvere og frivillige, og derfor skal du overholde reglerne, så sikkerheden for dig selv og andre altid er i top.


Du kan hente sikkerhedsbestemmelserne her

Skyttenummer:


Deltagelse i konkurrencer og turneringer kræver, at du får et skyttenummer og bliver tildelt en klasse (alder og niveau) for hver disciplin du stiller op i.


Skydeudvalgsformanden er kontaktansvarlig for Havdrup Solrød Skytteforenings deltagelse i konkurrencer og turneringer, og han kan hjælpe dig med at få et skyttenummer og blive tilmeldt konkurrencer.

Skyttebogen beskriver alle de regler, der gælder for at deltage i konkurrencer og turneringer med bl.a inddeling i aldersgrupper, klasser og skydestillinger.


Skyttebogen for 2023-2024 kan hentes her

Godkendelser:


Skydebanen er godkendt af politiet i nov. 2021


Dokumentation på godkendelsen er ophængt i klubben. Godkendelsen bekræfter, at skydebanen, efter politiets vurdering, lever op til de gældende krav.


Er du over 15 år, skal du vandelsgodkendes af politiet via en SKV6 ansøgning.


Hvad er SKV? Du kan læse mere om Skytte-foreningernes våbenregistrering (SKV) her


Du kan læse om vor datapolitik (GDPR) og  be-handling af persondata: her

Kontingent:


Du skal være medlem af en skytteforening for at eje dit eget våben.


Du må derfor aldrig være i kontingent-restance. 

Fra 1 januar 2019 gælder der nye sikkerheds-bestemmelser.


Af nye regler skal vi fremhæve:


Alle, der ønsker at prøveskyde før en indmeld-else, skal udover at oplyse navn, adresse og fødselsdato også lægge et billed-ID i pant under prøveskydningen,


Børn skal ledsages af en voksen, der kan opfylde dette krav.


Prøveskytter, gæsteskytter, og SKV-ansøger skal fremover noteres i en logbog.


De, der er udpeget af bestyrelsen til at afvikle skydninger, skal inden 1. juli 2019 have bestået en prøve som skydeleder.


Læs de nye bestemmelser: Her

Våbenbekendtgørelsen har betydning for dig!


Nu fra 1. juli 2018 skal alle vore medlemmer, som er fyldt 15 år, have en SKV6-godkendelse, hvis de ikke har en våben-legitimation eller er SKV-godkendt i forvejen.


Medlemmer har  selv ansvaret for at søge, og du  finder vejledning om det på: DGI her


Hent SKV6-blanket  forudfyldt med forenings-data  for HSS24


Ansøgningen kan postes til PAC:

Politiets Administrative Center

Våben

Postboks 1062

7500 Holstebro


Du kan læse om indsendelsen af ansøgning som e-post her:


Send din SKV6 som: "Digital Post" til politiets våbenafdeling via e-Boks/borger.dk


se evt. mere på: Opslagstavlen

Våbenregistrering:


Som medlem af Havdrup Solrød Skytteforening kan du henvende dig til formanden, hvis du ønsker at eje og skyde med dit eget våben.
Se:


Våbenlovgivningen


Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.