Bliv medlem

De oplysninger, vi skal bruge:

Navn, adresse og fødselsdato:


Dine oplysninger er til brug i foreningens lister. Se  vores behandling af persondata:  Her


Vi bruger også oplysninger om navn, adresse og fødselsdato ved ansøgning om tilskud fra kommunen til børn og unge under 25 år bosid-dende i Solrød Kommune og ved registrering med skyttenummer til konkurrencebrug i DGI-regi.


Mail og telefon:


Mailadresse bruges, når vi sender informationer til dig vedrørende medlemsskab, indbetaling af kontingent, indkaldelse til generalforsamling, ændringer af åbningstider, ferielukning og invi-tationer til arrangementer i øvrigt. Mobilnum-mer bruges til beskeder på SMS.


For børn og unge, der ikke har egen mailadres-se, skal vi bruge forældrenes mailadressen i: "e-mail primær" Har I som forældre ikke en fælles mailadresse, kan I oplyse en ekstra mail-adresse: "e-mail sekundær"


Det samme gælder for telefonnumre.

Den vigtige godkendelse af Politiet!


Er du fyldt 15 år, er det et lovkrav fra den 1. juli 2018, at  Politiet skal godkende dit med-lemsskab.

Du skal derfor også indsende en ansøgning til Politiet samtidig med din ansøgning til HSS24. Ansøgningen skal ske på en SKV-blanket, som du finder her:

SKV6-blanket

Udfylde, udskriv og underskriv blanketten og send den med almindelig post eller scan og send den som e-mail via www.borger.dk til PAC - se på Opslagstavlen

Vises data på vores skytteforening ikke i blanketten, kan du finde dem: her

Ved flere ansøger:


Søger flere fra samme hustand samtidigt om medlemsskab, bedes I udfylde en ansøgning for hver ansøger.

Ændringer i dine stamoplysninger:


Husk at give besked til hss24@hss24.dk, hvis der sker ændringer i dine stamoplysninger - ellers kan du gå glip af vigtige informationer.

Bemærkninger:


Alt andet, du mener, vi bør vide i forhold til et medlemskab.


For børn og unge, der bruger kontaktoplys-ninger til forældre, kan forældrenavne evt. skrives under bemærkninger.


For at tilrettelægge din velkomst i foreningen, kan det have betydning, om du har prøvet at skyde før og har et skyttenummer.

Ansøgning om medlemsskab