Opslag

Legeland i Solrød Idrætscenter.


Torsdag den 22. og fredag den 23. december 2022 blev vore 2 nye laser-rifler prøvet af rigtige mange børn i alderen 6-12 år - flere skød op til 4-5 gange, så der var nok at se til.

Vi skød på "Halløj-skiver" og julehyggede med æbleskiver og gløg.


Silje og Christian fik 1. og 2. pladsen for <18 år. Freja og Bo tog 1. og 2. pladsen for voksne.

Juleskydning 19. deccember 2022

Generalforsamling den 24. november 2022


Generalforsamlingen blev afholdt i foreningens lokaler. Otto blev valgt som dirigent. Formandens beretning og kassererens fremlagte regnskab blev godkendt.


Lotte ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Lars Rostén Vernø blev valgt ind. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor blev genvalgt.


Det fremlagte forslag om vedtægtændring af foreningens tegningsregler blev godkendt.


Se de nye vedtægter: her

Til lykke til de flittige  og dygtige skytter


Årspræmier for året 21/22 blev uddelt på generalforsamælingen. Det var ikke alle, der var til stede. De vil få præmien udleveret næstegang de kommer.

Fritid Solrød 2022.08.27.


Traditionen tro var vi med i Solrød Center med et dobbelttelt og IR-våben lejet hos DGI.

Trods lidt regn om formiddagen havde vi mange besøg, og vi glæder os til at gense de fleste på vores baner, så de kan få lov til at prøve skydning som en sport med rigtige våben. 


Se billeder af vor stand: her

Velkommen i 200p-klubben


Efter sommerferien skød Christian for første gang 200 point og  været ude til sit første stævne. Han kommer til at stige hurtigt på ranglisterne.

Susanne Meyerhoff


- var med i syv programmer af:

Den store bagedyst 2022.

Find mere om Sussanne: her

Våbenbekendtgørelsen har betydning for dig!


Nu fra 1. juli 2018 skal alle vore medlemmer, som er fyldt 15 år, have en SKV6-godkendelse, hvis de ikke har en våben-legitimation eller er SKV-godkendt i forvejen.


Medlemmer har  selv ansvaret for at søge, og du  finder vejledning om det på: DGI her


Hent SKV6-blanket  forudfyldt med forenings-data  for HSS24


Ansøgningen kan postes til PAC:

Politiets Administrative Center

Våben

Postboks 1062

7500 Holstebro


Du kan læse om indsendelsen af ansøgning som e-post her:


Send din SKV6 som: "Digital Post" til politiets våbenafdeling via e-Boks/borger.dk

Kom bare og prøv skydning som sport!

- men se lige, hvad der kræves.


Fra 1 januar 2019 gælder der nye sikkerheds-bestemmelser.


Af nye regler skal vi fremhæve:


Alle, der ønsker at prøveskyde før en indmeld-else, skal udover at oplyse navn, adresse og fødselsdato også lægge et billed-ID i pant under prøveskydningen,


Børn skal ledsages af en voksen, der kan opfylde dette krav.


Prøveskytter, gæsteskytter, og SKV-ansøger skal fremover noteres i en logbog.


De, der er udpeget af bestyrelsen til at afvikle skydninger, skal inden 1. juli 2019 have bestået en prøve som skydeleder.


Læs de nye bestemmelser: Her