forside

Velkommen

til skydning hos

HSS24

på Solrød Skole

Skydning er en sport, du kan dyrke fra barndommen og resten af livet.


Aldersspredningen er fra omkring 7 til 90+ og alle mødes og træner samtidig.


Skydningen er rammen om et godt socialt miljø med dialog og relationer på tværs af aldersgrænser og status.Kom og vær med!

De første gange er helt uforpligtende, men:

* Du skal oplyse navn, adresse og fødsels-dato (ikke CPRnr.) og er du fyldt 15 år, skal du fremvise billed-ID for at få lov til at skyde med et af vores registrerede skyde-våben. ID skal lægges i pant under skydningen.


* Antallet af prøveskydninger er begræn-set, så ansøgning om medlemsskab, melder sig ret hurtigt.


* Børn (uden eget billed-ID) skal ledsages af en voksen, der kan opfylde kravet til billed-ID.


* Medlemskab for ansøger, der er fyldt 15 år sker på betingelse af, at de kan vandels-godkendes af politiet.


* Se: SKV6

Dagmar siger:

"Det er skide skægt at gå til skydning"

Skydning udfordrer din evne til

koncentration, præcision og ro.


Skydning er ikke fysisk og konditionsmæssigt krævende, men dine evner til koncentration og præstation bliver udfordret, og du vil opleve, at en god fysik og kondition lønner sig, og det er nødvendigt at dyrke motion ved siden af, hvis du vil være eliteskytte.


Gå til skydning!

Find ro i dig selv, når du er aktiv udøvende.

Særlige arrangementer

Skydebanerne kan åbnes med instruktører uden for normal åbningstid for skole-, firma- og private arrangementer med op til ca. 25 deltagere.


Send en ansøgning til formanden med oplysninger om anledning.


Ansøgning bedes indsendt min. 2 måneder før datoen for det ønskede arrangementet. Det kan være en god ide at  foreslå en eller flere alternative datoer for arrangementet.


Inden dagen for arrangementet skal vi have oplyst  navn, adresse og fødselsdato på alle deltagere.


Pris og øvrige vilkår oplyses af formanden.


Riffelskydning

Vi skyder med salonriffel cal. 0,22 på 15 m kortbane.

Der kan også skydes med 4,5 mm luftriffel.


Der skydes runder af 5 prøveskud og 20 pointgivende skud.                     

Pistolskydning

Vi skyder med pistol cal. 0,22 med 5-skuds magasin.

Der kan også skydes med 4,5 mm luftpistol.


Der skydes runder af 5 prøveskud og 30 pointgivende skud.

Skole DM i skydning

Foreningen giver instruktion og træning til de 5. klasser i kommunens skoler, der ønsker at stille med hold til Skole DM i skydning. I 2017 fik over 100 5.kl elever en chance, og et hold fra 5B, Uglegårdsskolen  blev den 20. bedst skydende  5.klasse i Midt- og Vestsjælland.

Stævner og Turneringer


Foreningen stiller hold i både riffel og pistol til skydning i pulje- og divisionsturneringen. Medlemmer stiller også op i individuelle dicipliner. Som regel er mindst et medlem af HSS24 udtaget til DM.

Du kan finde mere om sikkerhed og regler:

Faste arrangementer

Fugleskydning:

I september er der fugleskydning med masser af præmier. Efter skydningen er der spisning med efterfølgende hygge.Juleskydning:

Den sidste skydeaften inden juleferien skyder vi på  "halløjskiver" og de bedste hyldes og præmieres.Fastelavnsskydning:

Den første skydeaften efter fastelavn skyder vi fastelavns-tønder ned. Der er præmier til konge og dronning - både for børn og voksne samt fastelavnsboller til alle.

Vi er medlem af:

Konstrueret i og hostet hos:

Beskyttet af:

SiteLock