Om HSS24

Bestyrelsen:

Skytteforeningens generalforsamling har ansvaret for foreningens formål og vedtægter.


Bestyrelsen har ansvaret for aktiviteter, ledelse og administration samt økonomi - som i alle andre foreninger.


Derudover har bestyrelsen et udvidet ansvar i forhold til våbenloven og bestemmelserne om farligt gods (patroner)


Det betyder, at medlemmer af bestyrelsen - udover den obligatoriske godkendelse til ungdomsarbejde også skal godkendes og bemyndiges af politiet til at have ansvaret for:


  • at våben og patroner opbevares, kontrolleres og transporteres foreskriftsmæssigt.
  • at skydebanerne godkendes af politiet.
  • at sikkerheden på skydebanerne overholdes.

Ledelse af skydninger

Der skal være mindst et medlem af bestyrelsen til stede, når klublokalet og skydebanerne er åbne.


Bestyrelsesmedlemmet skal have bestået prøve som "Skydeleder" og har pligten og retten til at lede alle aktiviter.


Erfarne medlemmer af skytteforeningen kan indgå i vagtplaner og afviklingen af aktiviteter.


Vagthavende bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udpege erfarne medlemmer som bane-kommandører og banevagter efter behov.

Vedtægter, GDPR med mere:

Vedtægter er blevet ændret på den sidst afholdte ordinære generalforsamling i november 2022.


Se:          Vedtægter 2022


- og se:    Vor politik for persondata

Den korte historie

I 1967 startede Havdrup Skytteforening igen efter 2. verdenskrig i en lade på Risbyholm Gods. Her boede foreningen indtil 1970, hvor den fik tildelt lokalerne under Solrød Skole.


I 1997 skiftede skytteforeningen navn til Havdrup Solrød Skytteforening 24. Kreds.


I dag anvender vi mest forkortelsen "HSS24" - også til vort domæne og hjemmeside.

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:

Bo Tommerup

formanden@hss24.dk

Kasserer:

Stig Korsled

kassereren@hss24.dk

Menigt medlem:

Lars Rostén Vernø

lars.v@hss24.dk

1.suppleant:

Jørgen Larsen-Ledet

jorgen@hss24.dk

Næstformand:

Lars Nielsen

lars.n@hss24.dk

Menigt medlem:

Gert Hansen

gert@hss24.dk

Øvrige funktioner:

Revisor

Lars Kristensen

Revisorsuppleant

Johnny Kristensen

Våbenmester

Knud Erik Frederiksen

vaabenmesteren@hss24.dk

Webmaster

Jørgen Larsen-Ledet

webmasteren@hss24.dk

Det tidligere logo:

Det nye logo