Bestyrelse

Bestyrelsen:

Skytteforeningens generalforsamling har ansvaret for foreningens formål og vedtægter.

 

Bestyrelsen har ansvaret for aktiviteter, ledelse og administration samt økonomi - som i alle andre foreninger.

 

Derudover har bestyrelsen et udvidet ansvar i forhold til våbenloven og bestemmelserne om farligt gods (patroner)

 

Det betyder, at medlemmer af bestyrelsen - udover den obligatoriske godkendelse til ungdomsarbejde

 

- også skal godkendes og bemyndiges af politiet til at have ansvaret for:

 

  • at våben og patroner opbevares, kontrolleres og transporteres foreskriftsmæssigt

  • at skydebanerne godkendes af politiet

 

  • at sikkerheden på skydebanerne overholdes

Ledelse af skydninger

Der skal være mindst et medlem af bestyrelsen til stede, når klublokalet og skydebanerne er åbne.

 

Bestyrelsesmedlemmet har pligten og retten til at lede alle aktiviter.

 

Erfarne medlemmer af skytteforeningen kan indgå i vagtplaner og afviklingen af aktiviteter.

 

Vagthavende bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udpege erfarne medlemmer som banevagter efter behov.

Link til blanketter:

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand

Lars Kristensen

formanden@hss24.dk

Kasserer

Stig Korsled

kassereren@hss24.dk

Bestyrelsesmedlem

Lars Nielsen

lars.n@hss24.dk

1.suppleant

Johnny Kristensen

johnny@hss24.dk

Næstformand

Bo Tommerup

bo@hss24.dk

skydeudvalget@hss24.dk

Sekretær

Otto Nielforss

sekretariatet@hss24.dk

Bestyrelsesmedlem

Gert Hansen

gert@hss24.dk

 

2.suppleant

Birgit Frederiksen

birgit@hss24.dk

Bo Tommerup er formand for Skydeudvalget

og Kurt Aarestrup er revisor

Vedtægter

Vedtægter er blevet ændret på den sidst afholdte ordinære generalforsamling i november 2017, så de opfylder de nye forpligtelser for skytteforeningens indberetningspligt overfor politiet.

 

Du kan se vedtægter her:

 

Havdrup Solrød Skytteforening

Telefon: 2618 6296

Post: Vinkelvej 13, 4622 Havdrup

hss24@hss24.dk

formanden@hss24.dk

kassereren@hss24.dk

sekretariatet@hss24.dk

webmasteren@hss24.dk

 

Find os på Højagervænget 33

Vi er medlem af:

Konstrueret i og hostet hos: