Bestyrelse

Bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer:

Skytteforeningens generalforsamling har ansvaret for foreningens formål og vedtægter.


Bestyrelsen har ansvaret for aktiviteter, ledelse og administration samt økonomi - som i alle andre foreninger.


Derudover har bestyrelsen et udvidet ansvar i forhold til våbenloven og bestemmelserne om farligt gods (patroner)


Det betyder, at medlemmer af bestyrelsen - udover den obligatoriske godkendelse til ungdomsarbejde


- også skal godkendes og bemyndiges af politiet til at have ansvaret for:


 

  • at våben og patroner opbevares, kontrolleres og transporteres foreskriftsmæssigt

 

  • at skydebanerne godkendes af politiet


  • at sikkerheden på skydebanerne overholdes

Ledelse af skydninger

Der skal være mindst et medlem af bestyrelsen til stede, når klublokalet og skydebanerne er åbne.


Bestyrelsesmedlemmet har pligten og retten til at lede alle aktiviter.


Erfarne medlemmer af skytteforeningen kan indgå i vagtplaner og afviklingen af aktiviteter.


Vagthavende bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udpege erfarne medlemmer som banevagter efter behov.

Link til blanketter:

Formand

Bo Tommerup

formanden@hss24.dk

Kasserer

Stig Korsled

kassereren@hss24.dk


Gert Hansen

gert@hss24.dk


1.suppleant

Birgit Frederiksen

birgit@hss24.dk

Næstformand

Lars Nielsen

lars.n@hss24.dk

Sekretær

Otto Nielforss

sekretariatet@hss24.dk


Zoya Nielsen

zoya@hss24.dk

2.suppleant

Jørgen Larsen-Ledet

jorgen@hss24.dk

Andre funktioner:

Revisor

Lars Kristensen

Våbenmester

Knud Erik Frederiksen

vaabenmesteren@hss24.dk

Revisorsuppleant

Johnny Kristensen

Webmaster

Jørgen Larsen-Ledet

webmasteren@hss24.dk

Vedtægter og GDPR

Vedtægter er blevet ændret på den sidst afholdte ordinære generalforsamling i november 2018.


Se  vedtægter (nov. 2017):


Se vedtægter  (nov. 2018):


Se vores politik for persondata:


Sådan indhenter foreningen børneattester:

Vi er medlem af:

Konstrueret i og hostet hos:

Beskyttet af:

SiteLock