info

Sikkerhed og adfærd

Godkendelse:

Skydebanen er godkendt af politiet. Dokumentation på godkendelsen er ophængt i klubben. Godkendelsen bekræfter, at skydebanen, efter politiets vurdering, lever op til de gældende krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På skydebanen:

Alle skydninger er under opsyn af banevagt og/eller instruktør, der sikrer, at sikkerhedsreglerne over-holdes. Det forventes selvfølgeligt, at du retter dig efter reglerne og de anvisninger, der bliver givet - ellers kan du blive forvist fra skydebanen.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at alle på banerne forstår og taler dansk.

 

 

 

 

 

Dit helbred:

En riffel giver et brag på ca 90 db og pistolerne lyder endnu højere. Ved 80 db anbefales høreværn, og vi forlanger, at du benytter de kop-høreværn vi stiller til rådighed på banerne, hvis du ikke selv har nogen.

 

Vi anerkender også de gule ørepropper (købes bl.a. på apoteket), hvis en riffelskytte føler sig generet af, at kop-høreværnet støder mod skæftet.

 

Ved håndtering af patroner, får du lidt fedt og evt. bly på fingerne.

Det er derfor vigtigt, at du vasker hænder efter endt skydning.

 

Støv og krudtrøg bliver fanget af ventilationanlægget, der blæser frisk luft ind bag skytterne og suger den ud igen inde på selve banen.

 

 

 

 

Opførsel:

Der skal altid vises respekt over for andre skytter, medlemmer og gæster. Mobning, sjofle og nedgørende bemærkninger bliver ikke accepteret.

 

 

 

 

 

Doping og alkohol:

Skytteforeningen er gennem sit medlemskab af DGI underlagt de gældende dopingregler.

 

 

Alkohol og skydning hører ikke sammen!

Ingen alkohol før og under skydningen, men det er i orden af "få en øl sammen" bagefter.

Værd at vide:

Vedtægter:

Havdrup Solrød Skytteforenings vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen i november 2015

 

Du kan se vedtægterne: her

Sikkerhedsbestemmelser:

Skydning drejer sig også om at håndtere et våben korrekt.

Vi skal kunne stole på hinanden som udøvere og frivillige, og derfor skal du overholde reglerne, så sikkerheden for dig selv og andre altid er i top.

 

Du kan hente en folder med sikkerhedsbestemmelser her

Skyttenummer:

Deltagelse i konkurrencer og turneringer kræver, at du får et skyttenummer og bliver tildelt en klasse (alder og niveau) for hver disciplin du stiller op i.

 

Skydeudvalgsformanden er kontaktansvarlig for Havdrup Solrød Skytteforenings deltagelse i konkurrencer og turneringer, og han kan hjælpe dig med at få et skyttenummer og blive tilmeldt konkurrencer.

Skyttebogen:

Skyttebogen beskriver alle de regler, der gælder for at deltage i konkurrencer og turneringer med bl.a inddeling i aldersgrupper, klasser og skydestillinger.

 

Skyttebogen for 2018-2019 kan hentes her

Våbenregistrering:

For at eje og skyde med dit eget våben, skal våbnet være registreret i SKV (Skytteforeningernes Våbenregistrering), og du skal være medlem af en skytteforening, og du må ikke være i kontingent-restance. Husk det, når du får kontingent-opkrævning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som medlem af Havdrup Solrød Skytteforening kan du henvende dig til formanden, hvis du ønsker at eje og skyde med dit eget våben, men læs først lige:

 

 

Du kan se mere i våbenlovgivningen her - samt i Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. her

Våbenpas:

Skal du til konkurrenceskydning i udlandet, skal du have et våbenpas. Politiets blanket for ansøgning om våbenpas:

P704-32

Havdrup Solrød Skytteforening

Telefon: 2618 6296

Post: Vinkelvej 13, 4622 Havdrup

hss24@hss24.dk

formanden@hss24.dk

kassereren@hss24.dk

sekretariatet@hss24.dk

webmasteren@hss24.dk

 

Find os på Højagervænget 33

Vi er medlem af:

Konstrueret i og hostet hos: